ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.2 ที่ชำรุดทรุดโทรม จำนวน 4 หลัง


รายละเอียด :วันที่ประกาศ : 18/07/2566 15:40:59