ติดต่อเรา


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ (Provincial Police Training Center 2)

เลขที่: ๑๐๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์: ๐ ๓๘๒๗ ๘๒๐1
fax: 038781406
E-mail : training@police.p2.go.th
แผนที่
 

ฟอร์มติดต่อ

กรุณาระบุว่า คุณไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ