ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 30 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))


รายละเอียด :

2 8 8
วันที่ประกาศ : 23/11/2565 17:02:04