ประกาศยกเลิกการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมจุฑานนท์ และพื้นที่โดยรอบโดยวิธีคัดเลือก


รายละเอียด :

img-907102441
วันที่ประกาศ : 07/09/2564 10:56:32