ประกาศยกเลิกการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงผลิตกระสุน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก


รายละเอียด :

img-825144259
วันที่ประกาศ : 25/08/2564 14:50:39