ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึกเพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฎิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


รายละเอียด :

img-923105045-0010
วันที่ประกาศ : 23/09/2563 11:21:48