ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฎิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


รายละเอียด :

img-923105045-0009
วันที่ประกาศ : 23/09/2563 11:20:35