ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหรือจัดซื้อกระสุนปืน ขนาด 9 มม.(ซ้อมยิง) เพื่อใช้ในหลักสูตร กอป.ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีคัดเลือก


รายละเอียด :

img-721143544-0007
วันที่ประกาศ : 22/07/2563 12:50:11