กิจกรรมกีฬาสีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กอป. 61

กิจกรรมกีฬาสีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กอป. 61


รายละเอียด :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กอป. ประจำปี 2561 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์

กีฬาสีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กอป. 61วันที่ประกาศ : 10/06/2561 17:56:30