พิธีไหว้ครู หลักสูตร นสต. ประจำปี พ.ศ.2561

พิธีไหว้ครู หลักสูตร นสต. ประจำปี พ.ศ.2561


รายละเอียด :
พ.ต.อ.ช่วงศักดา บุรณศิริ รอง ผบก.ศฝร.ภ.๒ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.2

และครูอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู หลักสูตร นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (นสต. รุ่น 55)

ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ ในวันที่ 10 พ.ค.2561วันที่ประกาศ : 10/06/2561 17:44:20