รายการสิ่งของเครื่องใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตร กอป. ของ ศฝร.ภ.๒


รายละเอียด :
รายการสิ่งของเครื่องใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตร กอป. ของ ศฝร.ภ.๒

โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมค่าใช้จ่ายในการชำระรายการสิ่งของตามบัญชีที่ ศฝร.ภ.๒ กำหนด
การรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ในเวลา 07.00 น. - 08.00 น. บริเวณอาคารเรียนรวม (ตึกแปดเหลี่ยม)
ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำรถมาจอดในบริเวณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ
สำหรับชุดการรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมทั้ง ชาย และ หญิง ให้สวมเสื้อยืดคอกลมสีดำ กางเกงกีฬาขายาวสีดำ
รองเท้ากีฬาสีขาว ถุงเท้าสีดำ ทั้งหมดต้องไม่มีลวดลาย

รายละเอียดสิ่งของหลวงสามรถดาวน์โหลดได้จากลิ้งด้านล้าง 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

วันที่ประกาศ : 01/02/2561 22:44:25