รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2560 จำนวน 790 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตร 150 อัตรา ชั้นประทวน 640 อัตรา)

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2560 จำนวน 790 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตร 150 อัตรา ชั้นประทวน 640 อัตรา)


รายละเอียด :

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2560 จำนวน 790 อัตรา
(ชั้นสัญญาบัตร 150 อัตรา ชั้นประทวน 640 อัตรา)


กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) รวมจำนวน 340 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จำนวน 300 อัตรา

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) จำนวน 50 อัตรา

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) จำนวน 100 อัตรากำหนดการ

1. ออกประกาศรับสมัครฯ                                                                    25 – 31 ส.ค.60
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต                                                               1 – 22 ก.ย.60
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน                                       27 ต.ค. – 4 พ.ย.60
4. สอบข้อเขียน                                                                                5 พ.ย.2560
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน                                                  14 พ.ย.60  
6. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกาย                  21 พ.ย. – 3 ธ.ค.60
7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)                                 6 ธ.ค.60  
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง                   19 ม.ค.61   
9. ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ       1 ก.พ.61    


 


วันที่ประกาศ : 28/08/2560 08:51:55