มาตรการป้องกันคอมพิวเตอร์จากแรนซัมแวร์ Wannacry

มาตรการป้องกันคอมพิวเตอร์จากแรนซัมแวร์ Wannacry


รายละเอียด :
1. อัปเดตระบบปฏิบัติการ Windowsให้เป็นปัจจุบัน โดยติดตั้งแพตซ์แก้ไขช่องโหว่ SMBv1 จาก Microsoft
2. กรณีไม่สามารถอัปเดตระบบปฏิบัติการ Windows  ให้ปิดการใช้งาน SMBv1
3. ตั้งค่า Friewall เพื่อบล็อกการเชื่อมต่อกับไอพีแอดเดรสปลายทาง
4. ติดตั้งแอนตี้ไวรัสและอัปเดตฐานข้อมูลของโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอย่างสม่ำเสมอ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

วันที่ประกาศ : 29/05/2560 14:21:38