วันที่ 4 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ ผบก.ศฝร.ภ.2

วันที่ 4 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.เสถียร  บุญค้ำ ผบก.ศฝร.ภ.2 ได้ประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.2 ณ ห้องประชุมจุฑานนท์
Post date: 14/10/2564 17:16:44