วันนี้ 1 เม.ย.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.นราเดช กลมทุกสิ่ง ผบก.ศฝร.ภ.2 ประชุมแถวต้อนรับ นสต.58

วันนี้ 1 เม.ย.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.นราเดช  กลมทุกสิ่ง ผบก.ศฝร.ภ.2 ประชุมแถวต้อนรับ นสต.58 งบประมาณปี พ.ศ. 2564 จำนวน 700 นาย (ภ.2 =560นาย/บช.น.=140 นาย) ณ ลาน
ฝึก ศฝร.ภ.2

Post date: 01/04/2564 14:37:27