ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ศฝร.ภ.2

พล.ต.ต.สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล ผบก.ศฝร.ภ.2 จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 

พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Post date: 10/06/2561 18:06:00