พิธีเปิดหลักสูตรพิทักษ์สันติ นสต.2560 (นสต. รุ่นที่ 54)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 ได้เปิดหลักสูตรพิทักษ์สันติ
นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2560 (นสต. รุ่นที่ 54) โดย พ.ต.อ.ณัฏฐ์  สุวรรณวัฒนะ ผกก.ปค.ศฝร.ภ.2
เป็นประธานเปิดหลักสูตร พร้อมให้โอวาทแก่คณะครูฝึกและนักเรียนพิทักษ์สันติ

Post date: 14/01/2561 12:00:12