ข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธี วันตำรวจ ประจำปี 2560

ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.2 เข้าร่วมงาน "วันตำรวจ ประจำปี 2560"
โดย ภ.2 จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 

Post date: 18/12/2560 14:03:50