ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.2 ร่วมบริจาคโลหิตฯ

ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.2 ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
"วันคล้ายวันสวรรคตพระยาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9"
วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติครั้งที่ 3 จังหวัดชลบุรี

Post date: 17/10/2560 10:25:08