การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 2 - 3 ณ ศฝร.ภ.2

ศฝร.ภ.2 ภายใต้การอำนวยการ ของ พล.ต.ต.สมเกียรติ วัฒนพรมงคล ผบก.ศฝร.ภ.2

ได้ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย รุ่น ที่ 2 ศฝร.ภ.2 จำนวน 43 คน 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย รุ่น ที่ 3 ศฝร.ภ.2 จำนวน 42 คน 

Post date: 17/10/2560 10:30:05