การฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย รุ่น ที่ 1 ศฝร.ภ.2

ศฝร.ภ.2 ภายใต้การอำนวยการ ของ พล.ต.ต.สมเกียรติ วัฒนพรมงคล ผบก.ศฝร.ภ.2

ได้ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย รุ่น ที่ 1 ศฝร.ภ.2

Post date: 20/06/2560 15:53:53