การประชุมรายงานตัวรับมอบตำแหน่งใหม่และประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

วันนี้ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐น. พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผบช.ภ.๒ เป็นประธานการรับรายงานตัวเพื่อรับตำแหน่งใหม่และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการดำรงตำแหน่งแต่งตั้งในสังกัด ภ.๒ ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว.- รอง ผบก. วาระประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมจุฑานนท์ ศฝร.๒

Post date: 15/06/2560 10:57:04