การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2560 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล ผบก.ศฝร.ภ.2
ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.2 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 1)

Post date: 25/04/2560 12:37:02