ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 

โดยข้าราชการตำรวจร่วมรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาและขอพรจากผู้บังคับบัญชา

เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย

Post date: 11/04/2560 15:24:37