การฝึกข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์ ของ ศฝร.ภ.2

โครงการการฝึกข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์ ของ ศฝร.ภ.2  ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560 

Post date: 16/03/2560 14:28:44