งานกฎหมาย     งานป้องกันปราบปราม     งานจราจร     งานสืบสวน/นิติวิทยาศาสตร์     งานอำนวยการ/อื่นๆ