ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 2 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายฯ


รายละเอียด :

 
ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 2 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย
ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

วันที่ประกาศ : 05/03/2561 21:21:41