ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน นักเรียนนายสิบตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2


รายละเอียด :

 
ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560
 

รายละเอียดและกำหนดการต่างๆ ปรากฎในเอกสารแนบไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

วันที่ประกาศ : 03/02/2561 10:55:06