บรรยากาศการรายงานตัวเข้ารับการอบรม นสต.ประจำปีงปประมาณ พ.ศ.2560

ในวันพุธ ที่ 1 ก.พ.2560 เวลา 08.00 น. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ 

Post date: 02/02/2560 10:02:09